Bộ trao đổi điện dùng cho tàu điện 5 tấn DCB 130

Bộ trao đổi điện DCB 130 dùng cho tàu điện 5 tấn hầm lò.