Cáp quang phòng nổ dùng cho hầm lò

Cáp quang chuyên dụng dùng cho hầm lò với đầy đủ các chủng loại từ 4 core trở lên.