Tuyển than Cửa Ông tập trung giải pháp bảo đảm đủ than cho nhu cầu tăng cao

Theo báo cáo của Công ty Tuyển than Cửa Ông (TTCO), quý I vừa qua, TTCO đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất phù hợp, bám sát kế hoạch của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và tình hình tiêu thụ để chỉ đạo sản xuất.

Đồng thời công ty còn phối hợp chặt chẽ với các mỏ, đôn đốc, rà soát kỹ việc ra than từng ca, từng ngày; cập nhật thường xuyên lượng than tồn kho để bố trí các thiết bị hoạt động, duy trì được năng suất cao khi chạy máy.

Theo đó, trong quý I tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt yêu cầu đặt ra. So với kế hoạch cả năm, than mua mỏ đạt 2,58 triệu tấn, bằng 26,01{266531af99d4f947484cd5b653b2f0cc22158b0a0a4cac3011fdd3235a943e7d}; than vào sàng đạt 2,57 triệu tấn, bằng 25,84{266531af99d4f947484cd5b653b2f0cc22158b0a0a4cac3011fdd3235a943e7d}; than tiêu thụ đạt 2,42 triệu tấn, bằng 28,52{266531af99d4f947484cd5b653b2f0cc22158b0a0a4cac3011fdd3235a943e7d}.

Cụ thể trong công tác điều hành sản xuất, than cục 4a.1, cục 4a.2, cục 5a.1, bùn tuyển 1b.1 tiêu thụ ổn định; than cám 4a.1 giao hộ đạm, cám 5a.1 giao hộ điện đạt kế hoạch TKV giao; giải phóng được lượng than tồn kho. Than cám số 6, 7, 8 xuất khẩu đảm bảo đúng kế hoạch, tăng doanh thu bán than. Than cám 4a.1 giao cho hộ đạm và hoá chất tiêu thụ ổn định, giảm tồn kho và tạo điều kiện cho sản xuất của các nhà máy tuyển…

Sang quý II, với quan điểm nhiệm vụ chỉ tiêu trong quý phải đạt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông chỉ đạo các nhà máy tuyển, nhà máy xử lý bùn nước thực hiện đúng quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm sau sàng tuyển và đạt năng suất theo kế hoạch; tập trung sản xuất chuẩn bị chân hàng cho tiêu thụ và chỉ đạo các nhà máy tuyển thực hiện theo phương án pha trộn than chuyển vùng.

Công ty đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý II là công tác tiêu thụ, xây dựng kế hoạch kéo mỏ, sàng tuyển phù hợp. Theo đó, công ty đang tập trung các giải pháp để đảm bảo chuẩn bị đủ số lượng, chất lượng các loại than chất lượng cao (than cục số 4, số 5, than cám số 6, số 7, số 8) để xuất khẩu. Đồng thời, cân đối đáp ứng nguồn cám cho các hộ điện, đạm nội địa và tăng cường tiếp nhận than chuyển vùng miền Tây về pha trộn khi nhu cầu khách hàng nhiệt điện tăng cao cám 5, cám 6…

Cụ thể, kéo mỏ chia đều sản lượng ca, ngày và bám sát giữ đều theo tác nghiệp trung bình 31.000 tấn/ngày, ngày cao giữ trên 32.000 tấn/ngày; cấp đủ than nguyên khai cho Tuyển than 2, đáp ứng 19.000 tấn/ngày vào tuyển và lật tràn 1.000 tấn/ngày; sắp xếp tiêu thụ, chỉ đạo công nghệ mềm dẻo để sản xuất có hiệu quả tốt nhất. Tuyển than 1 vào sàng đáp ứng 12.500 tấn/ngày. Tuyển than 3 cấp than nguyên khai và than chuyển vùng cám 6b.4 theo phương án pha trộn, đáp ứng 3.500 tấn/ngày, than cám 6b.1 nguồn Tuyển than 1 để pha đạt trên 2.000 tấn/ngày và nguồn than khác theo phương án pha trộn đáp ứng 9.000 tấn/ngày, đạt trên 203.000 tấn/tháng theo đăng ký của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả; chỉ đạo chặt chẽ nguồn ra sàng, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng các sản phẩm sàng và các chân hàng tiêu thụ, trong đó lưu ý tiếp cận và đẩy mạnh than tiêu thụ nội địa các loại, đặc biệt các chủng loại cám 5, cám 6 để tăng thu hồi và tận thu xít – 15mm.

Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện các biện pháp giữ ổn định thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tăng cường kiểm tra, đánh giá hiện trạng kỹ thuật thiết bị hàng ngày chính xác hơn; tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ tiến độ và chất lượng sửa chữa các thiết bị vận tải.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *